RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

La relació i la comunicació amb les famílies és rellevant en el nostre projecte educatiu per tal d’aconseguir el desenvolupament global i positiu dels infants. Per això, considerem indispensable mantenir una relació d’estreta col·laboració amb els pares i mares dels/de les nostres alumnes, basada en el diàleg, la confiança i el respecte mutu.

L’escola disposa de diferents canals de comunicació per afavorir aquest vincle:

 • Comunicació diària a les entrades i a les sortides, com a pilar fonamental de la nostra filosofia educativa.
 • Reunió amb el grup de pares i mares a finals del mes de setembre, després del període d’adaptació i de l’avaluació inicial, amb l’objectiu de presentar la programació del curs.
 • Entrevista individual durant el primer trimestre amb l’objectiu d’obtenir dades importants sobre aspectes de la vida i evolució del nen/a (salut, hàbits, alimentació, etc). Cal destacar que realitzem entrevistes cada cop que la família o la tutora ho creuen oportú per tractar de manera més reposada qüestions generals relacionades amb l’infant.
 • Agenda escolar a la classe dels Ànecs, que viatja cada dia de l’escola a casa, on s’hi anoten aspectes relacionats amb les deposicions, descans i menjars, i també aspectes rellevants i d’especial interès pels pares.
 • Dos informes escrits, al desembre i al juny, on es fa un seguiment de l’infant.
 • Àlbums trimestrals dels nostres murals i experimentacions.
 • Reunió al maig amb els pares del grup de 2 anys per informar-los dels objectius de les colònies.
 • Circulars informatives per correu electrònic de les activitats, sortides,...
 • Cartelleres de les aules on apareix un resum de les activitats del dia.

Som una llar oberta a les famílies, necessitem transmetre i compartir tot el que fem i, per tant, creiem que les famílies han d'entrar i participar en el dia a dia del centre. Desitgem que tots els familiars se sentin reconeguts i participin cada vegada més en el funcionament de la llar d’infants.

Les relacions amb les famílies s’estableixen mitjançant:

 • La col·laboració de les famílies a l’hora de recopilar material per a les activitats: Panera dels Tresors, Joc Heurístic, berenar de cada estació…
 • La participació de les famílies en les festes realitzades (festa de nadal, festival de fi de curs, berenar d’avis...)
 • Al mes de maig, celebrem la setmana de la família, on els pares i mares demostren les seves habilitats, explicant un conte, tocant la guitarra…

jocs d'aigua