LA CLASSE DELS ESQUIROLS EXPLORADORS

El nen d’aquesta edat adquireix una autonomia considerable.

El control del propi cos, l’eclosió del llenguatge oral i la capacitat de simbolització en el joc, són els trets distintius del tercer any de vida.

La tendència en aquesta edat es la d’iniciar activitats en petit grup entre dos o tres nens de forma espontània.

RACONS O ESPAIS DE CREIXEMENT

Organitzar la classe en racons d’activitat no significa només canviar la distribució de l’espai, implica una concepció diferent del nen i de la nena, del mestre i de la metodologia de treball.

En els racons, l’infant juga lliurement i la mestra no dirigeix, és una més en el joc. L’espai de joc simbòlic facilita l’observació donat que els infants estan molt engrescats en la seva activitat, per tant es mostren d’una forma totalment espontània.

Treballar per racons vol dir organitzar la classe en petits grups que simultàniament fan activitats diferents i incorporar estris i materials no específicament escolars, però que formen part de la vida quotidiana dels infants i de les diferents formes de treball de la nostra cultura.

A la classe dels esquirols exploradors, podem trobar, entre d’altres, el racó de l’artista, de la caseta, dels contes i de les disfresses.

Aquests espais de creixement (racons), faciliten als infants la possibilitat de fer coses, inciten a la reflexió sobre què estan fent: es juga, s’investiga, s’explora, és possible tafanejar, provar i tornar a provar, cercar solucions, concentrar-se, actuar amb calma sense l’obsessió d’obtenir resultats immediats per damunt de tot.

racons

EL PROTAGONISTA DE LA SETMANA

L’infant nomenat protagonista rep un distintiu (collaret) que mostra la seva condició.

La condició de protagonista comporta una sèrie de privilegis com, per exemple , tenir una estoneta de dedicació diària per tractar qüestions pròpies, ajudar a la mestra a parar taula i emportar-se la mascota de la classe, l’esquirol Ramon, a casa el cap de setmana, gaudir de la llibertat de portar objectes personals i comptar amb un espai on posar-los (el racó del protagonista).

El racó del protagonista és un espai dins de l’aula on el nen-a protagonista pot penjar les seves fotografies i exposar els objectes i les joguines que ha portat de casa.

EL CONTE VIATGER

El conte viatger és un llibre amb fulls amb blanc, que consisteix en que cada setmana un/a nen/a de la classe es portarà el conte a casa i haurà de continuar la història que han inventat entre tots. Els nens hauran de fer un dibuix de la història que han escrit amb l’ajut dels pares i germans.

El conte viatger és un recurs que fomenta el gust per la lectura, afavoreix l’enriquiment de l’expressió oral, potencia l’atenció i la memòria, i implica a les famílies en les activitats del centre.

el conte viatger